Voorgeschiedenis | De dirigenten | Prestaties | Archiefbeelden

DE VOORGESCHIEDENIS

In Hoorn waren tot 7 november 1966 drie harmonieorkesten actief. De arbeiders muziekvereniging Kunst Na Arbeid (het orkest bestond toen 61 jaar), de Katholieke muziekvereniging Apollo, die ongeveer van gelijke leeftijd was. Van deze verenigingen speelt nu Anneke Lakeman (Apollo) nog mee. Van Kunst na Arbeid spelen Hans Boddéus en Wim Schuts nu nog mee. De derde vereniging was de Christelijke muziekvereniging Crescendo, die haar partijtje ook pittig meeblies. Deze vereniging was 40 jaar oud.

Alle drie verenigingen waren toen een nieuw instrumentarium toe, maar de gemeente zag daar niet zo veel brood in, omdat het ledental van alle verenigingen terugliep. Daarom staken de besturen de koppen van bij elkaar met het doel te komen tot één vereniging. Dat was een hele verandering in die tijd, omdat tot dat moment het samengaan van drie verschillende bloedgroepen eigenlijk onbespreekbaar was. 

In de besturen werd een principebesluit genomen om de leden te vragen hoe zij  tegenover de plannen stonden om tot één vereniging te komen. De leden waren er voor, reden dat er een onpartijdig iemand, de heer Krijgsman van de Kamer van Koophandel, werd verzocht de oprichtingsvergadering van een nieuwe vereniging voor te zitten. Dit was een grandioos succes. Eén lid bedankte, vanwege zijn leeftijd, maar van K.N.A. kwamen 28 orkestleden en 13 tamboers over, van Apollo10 orkestleden en 6 tamboers en van Crescendo 14 orkestleden en 5 tamboers.

De eerste jaren waren er van elke oude vereniging 3 bestuursleden in de nieuwe vereniging. Eerst dacht men nog als Apollo. Crescendo en Kunst na Arbeid, maar na enige tijd leefde men binnen de vereniging toch als ONS Hoorns Harmonie Orkest, de naam die men had gekozen voor de nieuwe vereniging.
 
Apollo bij de Roskam 560