Voorgeschiedenis | De dirigentenPrestaties | Archiefbeelden

DE DIRIGENTEN

Vanaf de start tot 1968 was Willem Zwaan de eerste dirigent. 
Het concert begin 1969 werd gedirigeerd door Gerard Stam, de voormalige dirigent van Apollo, omdat de vaste dirigent van dat ogenblik, Leo Vleeschhouwer, absent was. 

Kort daarna nam deze ontslag en nieuwe dirigent werd benoemd, 
Jan W. Singerling uit Zaandam. Deze wist het orkest op een hoger plan te brengen. Helaas in december 1981 overleed hij plotseling. Een opvolger werd gevonden in de persoon van Gerard Houter uit Hoorn aangetrokken als dirigent, een functie die hij tot 1988 uitoefende.

Tot en met 2017 staat het orkest onder leiding van Jacques van der Sterren.

Vanaf 2018 heeft Wouter Hakhoff  het stokje letterlijk overgenomen en is op het ogenblik dirigent van het orkest.