Voorgeschiedenis | De dirigenten | Prestaties | ArchiefbeeldenDE PRESTATIES


De moederverenigingen kwamen tijdens de gehouden muziek- concoursen vaak in de hoogste of één na hoogste afdeling uit. 
Hoe zou dat gaan met de nieuwe vereniging? Het eerste concours dat na de oprichting werd bezocht was in Wolvega, waar in de ereafdeling een eerste prijs werd behaald.

Het eerste lustrumconcert werd gegeven met het Volendams Opera Koor en was een groot succes. Een volgend concours in Groningen werd afgesloten met een eerste prijs. Aan het donateurconcert in 1973 werd medewerking verleend door de Amsterdamse Politiekapel, waar de huidige dirigent deel van uitmaakte.

In 1978 kon een andere prestatie worden bewonderd. Uit een achteraf gelegen repetitielokaal en een oude paardenstal/annex bewaarplaats werd een goed verenigingsgebouw gerealiseerd, dat werd geopend door de heer Krijgsman(!) en de naam de Notenkraker kreeg. Daarin wordt nog steeds gerepeteerd.

Een volgend hoogtepunt was de uitvoering met het Zaans koor 'Daniël de Lange' met delen uit die Zauberflöte van W.A.Mozart en Tree Monisha  van Scot Joplin. Verder is verdeeld in de tijd vele malen medewerking  verleend aan concerten van zusterverenigingen in de omgeving, maar ook in het buitenland. Vele tegenprestaties kwamen daar uit voort.

Eén van de hoogtepunten van het orkest is het uitvoeren van de Carmina Burana van Carl Orff, waaraan enkele koren en een kinderkoor deelnamen plus hele goede buitenlandse solisten o.l.v. Jacques van der Sterren.

Het orkest telt momenteel rond de 30 leden, waarvan het grootste deel vrouwen is. Dit in schril contrast met de situatie vroeger toen de eerste vrouw zich aanmeldde. De (mannelijke) leden moesten erover stemmen of zij wel lid mocht worden. Dat was nog in de tijd van de afzonderlijke verenigingen.

Als belangrijk onderdeel van het bestaan beschouwt het orkest het optreden tijdens alle mogelijke festiviteiten. Het deelnemen aan concoursen is de laatste tijd afgenomen, daarentegen wordt wel aan festivals meegewerkt.